Personale

NSE_2604

Fysioterapeut

Tine Bremmelgaard

Som uddannet Fysioterapeut fra 1996 kommer jeg med en bred baggrund indenfor den klassiske somatiske fysioterapi. Gennem min karriere har jeg haft jobs på forskellige sygehuse og klinikker, som samlet favner en stor varieret vifte af patientkategorier indenfor de ortopædiske, neurologiske og reumatologiske specialer. Jeg arbejdede i en lang årrække på Region Syddanmarks Rygcenter i Middelfart med speciale i ryg – og nakkeproblematikker.

Jeg har løbende opdateret min faglighed via forskellig kursusaktivitet og videreuddannelse. Herunder kan nævnes: Den biopsykosociale håndtering ift. bl.a. smertepatienter, Psykoterapeut indenfor Gestaltterapi og senest har jeg uddannet mig indenfor athrose med fokus på hofte, knæ og konceptet GLA:D.

Mogens 3

Fysioterapeut

Mogens Petersen

Uddannet fysioterapeut siden 1997

Tlf.: 64415060
E-mail: mail@mogensfys.dk

Overenskomst med Sygesikringen. Medlem af Danske Fysioterapeuter.

Medlem af:

Fagforum for Idrætsfysioterapi

Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal terapi (MT).

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi – McKenzie Institut Danmark.